เอกสาร
ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 20 ตุลาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
รายละเอียดไฟล์ :

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.146 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
อ่านแล้ว : 399 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า