เอกสาร
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 25 มกราคม 2565
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดไฟล์ :

โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

___________________________________________________

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1h0qQ1obgj-WJVIBiZfJ0BFOTEx7wIQR1/view?usp=sharing

___________________________________________________

ระดับชั้นอนุบาล

  • อนุบาล 2 อายุต้องครบ 4 ปีบริบูรณ์
  • (เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2561)

ระดับชั้นประถมศึกษา

  • ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ย่างเข้าปีที่ 7
  • (เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 - 16 พฤษภาคม 2559)

 

วันเวลารับสมัคร

ระดับชั้นอนุบาล

12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

 

___________________________________________________

หลักฐานการรับสมัคร

  • ชั้นปฐมวัย (อนุบาล)

สำเนาสูติบัตรนักเรียน 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 2 ชุด

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สำเนาสูติบัตรนักเรียน 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 2 ชุด

 

#รับสมัครนักเรียน2565 #โรงเรียนบางปลาม้า #BangplamaSchool

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.126 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
อ่านแล้ว : 109 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า