ติดต่อเรา

นายสยาม ทองสัมฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า

โทรศัพท์ 0641936182 , 0927945319

ID line : 15s30tm11n

Facebook : https://www.facebook.com/narintida2009

 

ครูประภัทรพงศ์  เกิดลาภ  
T.095-8428349
ผู้ดูแลระบบโรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า