ข่าวประชาสัมพันธ์
Learn at home โรงเรียนบางปลาม้า
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 8 มกราคม 2564

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทางโรงเรียนบางปลาม้าได้จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ และอัพโหลดลงช่องทางต่าง ๆ โดยสามารถติดตามได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ smile

 

youtube https://www.youtube.com/channel/UCeg14ZyEqG6kHeNWynH2fkA

facebook https://www.facebook.com/Bangplamaschool

-------------------------------------------------------------------------------------

ในส่วนการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนใช้การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อตอบสนองตามความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนให้ทั่วถึง ๓ ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

๑. การเรียนผ่านทีวีดิจิตอล

๒. จัดการเรียนการสอนผลิตเป็นสื่อ นำเสนอผ่านช่องทางอออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น line,  youtube, facebook

๓. การเรียนในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการใช้สื่อ

 

ตัวอย่างสื่อการสอนจากครู

 

 

ตัวอย่างการเรียน Learn at Home ของนักเรียน

 

การเรียนในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการใช้สื่อ

อ่านแล้ว : 125 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook