ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องออกอากาศโรงเรียนบางปลาม้า ถ่ายทอดสด Bangplama Channel
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ใช้ห้องออกอากาศโรงเรียนบางปลาม้า ถ่ายทอดสด Bangplama Channel โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบปะและพูดคุยกับนักเรียนออนไลน์ในทุกระดับชั้น รวมถึงการเน้นย้ำถึงมาตรการการเรียนการสอนตามแนวทาง 7 ways ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ 6 มาตรการหลัก, 6 มาตรการเสริม, 7 มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัด ผ่านทางระบบออนไลน์ TRUE VROOM 

#CONNEXTED #โรงเรียนบางปลาม้า