ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 15 ธันวาคม 2564

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบางปลาม้า นำโดย นายสยาม ทองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน  เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างกลุ่มจตุมิตรท่าจีนกับเครือข่ายโรงเรียน และการนำเสนอโครงงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ โรงเรียนบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี 

อ่านแล้ว : 125 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า