ภาพกิจกรรม เรื่อง:สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชา
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชา
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบางปลาม้า วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านแล้ว : 200 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook