ภาพกิจกรรม เรื่อง:สอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบางปลาม้า วันที่ : 16 ธันวาคม 2563

สอบการอ่านการเขียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

อ่านแล้ว : 132 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook