ภาพกิจกรรม เรื่อง:ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ภาคเรียนที่ 2
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ภาคเรียนที่ 2
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบางปลาม้า วันที่ : 17 มีนาคม 2564

โรงเรียนบางปลาม้า จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563 


 

 

อ่านแล้ว : 62 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook