ภาพกิจกรรม เรื่อง:เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบางปลาม้า วันที่ : 22 มีนาคม 2564

ตลอดช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โรงเรียนบางปลาม้า จัดกิจกรรมเลือกตั้ง            สภานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน และฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วม ตลอดจนมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร และการปกครอง

 

 

อ่านแล้ว : 66 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook