ภาพกิจกรรม เรื่อง:พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑
พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบางปลาม้า วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564

อ่านแล้ว : 228 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า