ภาพกิจกรรม เรื่อง:หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา (One slogan One school: OSOS)
หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา (One slogan One school: OSOS)
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบางปลาม้า วันที่ : 12 มกราคม 2565

หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา (One slogan One school: OSOS)

 

“ครูบางปลาม้ายุคใหม่ รู้วินัย รู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม”

 

วันครู๒๕๖๕ #หนึ่งคำขวัญหนึ่งสถานศึกษา #โรงเรียนบางปลาม้า

 

อ่านแล้ว : 95 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า