ภาพกิจกรรม เรื่อง:การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหร้บเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหร้บเด็กปฐมวัย
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบางปลาม้า วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบางปลาม้า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

 

 

 

 

อ่านแล้ว : 183 คน |


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook