ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 อบรมหนูน้อยวัยใส ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด
30 สิงหาคม 2563- 30 สิงหาคม 2563 260
โรงเรียนบางปลาม้า
2 อบรมต้านภัยยาเสพติด
2 กันยายน 2563- 2 กันยายน 2563 252
โรงเรียนบางปลาม้า
3 วันแม่แห่งชาติ ประชุมผู้ปกครอง ทำบุญโรงเรียน
11 สิงหาคม 2563- 11 สิงหาคม 2563 242
โรงเรียนบางปลาม้า
4 ทำบุญ เข้าวัด
16 ตุลาคม 2563- 16 ตุลาคม 2563 243
วัดบางยี่หน
5 ทำบุญ เข้าวัด
2 ตุลาคม 2563- 2 ตุลาคม 2563 263
วัดบางยี่หน
6 ทำบุญ เข้าวัด
25 กันยายน 2563- 25 กันยายน 2563 234
วัดบางยี่หน
7 ทำบุญ เข้าวัด
17 กันยายน 2563- 17 กันยายน 2563 247
วัดบางยี่หน
8 ทำบุญ เข้าวัด
10 กันยายน 2563- 10 กันยายน 2563 248
วัดบางยี่หน
9 ทำบุญ เข้าวัด
2 กันยายน 2563- 2 กันยายน 2563 248
วัดบางยี่หน
10 ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน
1 กันยายน 2563- 1 กันยายน 2563 442
โรงเรียนบางปลาม้า
11 สอบปลายปี
5 มีนาคม 2563- 6 มีนาคม 2563 307
โรงเรียนบางปลาม้า
12 วันอำลา
26 มีนาคม 2563- 26 มีนาคม 2563 307
โรงเรียนบางปลาม้า
13 ทัศนศึกษา
13 มีนาคม 2563- 13 มีนาคม 2563 381
ซาฟารี ปาร์ค กาญจนบุรี
14 วันคริสมาส ส่งท้ายปีเก่า
25 ธันวาคม 2562- 25 ธันวาคม 2562 399
โรงเรียนบางปลาม้า
15 วันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2562- 4 ธันวาคม 2562 339
โรงเรียนบางปลาม้า
16 วันเด็กแห่งชาติ
10 มกราคม 2563- 10 มกราคม 2563 353
โรงเรียนบางปลาม้า
17 Day Camp ลูกเสือสำรอง
28 กุมภาพันธ์ 2563- 28 กุมภาพันธ์ 2563 406
โรงเรียนบางปลาม้า
18 กิจกรรมวันมาฆบูชา
7 กุมภาพันธ์ 2563- 7 กุมภาพันธ์ 2563 367
วัดบางยี่หน
19 เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
1 พฤศจิกายน 3105- 1 พฤศจิกายน 3105 317
โรงเรียนบางปลาม้า
20 ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
30 ตุลาคม 3105- 30 ตุลาคม 3105 381
โรงเรียนบางปลาม้า
21 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
10 ตุลาคม 3105- 10 ตุลาคม 3105 407
โรงเรียนบางปลาม้า ห้องเรียนชั้น ป.๑ - ๓ และ อาคารอเนกประสงค์ สำหรับ ป.๔ - ๖


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า