เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
25 มกราคม 2565 109ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
45 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบางปลาม้า
1 พฤศจิกายน 2563 395ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
168 ดาวน์โหลด
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
27 ตุลาคม 2563 331ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
145 ดาวน์โหลด
4 ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
20 ตุลาคม 2563 399ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
176 ดาวน์โหลด
5 ใบสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 สิงหาคม 2563 413ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
200 ดาวน์โหลด
6 ใบสมัครเรียน อนุบาล, ประถมศึกษาปีที่ ๑
6 กุมภาพันธ์ 2563 1949ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
918 ดาวน์โหลด
7 กำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปลาม้า
12 ตุลาคม 2562 433ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
205 ดาวน์โหลด
8 กำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบางปลาม้า
12 ตุลาคม 2562 438ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
199 ดาวน์โหลด
9 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
12 ตุลาคม 2562 379ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
201 ดาวน์โหลด
10 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ตุลาคม 2562 411ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
230 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบางปลาม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ 1 บ้านตะค่า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบางปลาม้า