ผู้บริหารโรงเรียน
สายตรงผู้บริหาร T.0641936182

บุคลากรโรงเรียน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ โรงเรียนบางปลาม้า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑.........คำขวัญประจำโรงเรียนบางปลาม้า  " รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมเด่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "........พุทธศาสนสุภาษิต ประจำโรงเรียนบางปลาม้า  อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนด้วยตนเอง......อัตลักษณ์  รักษ์สิ่งแวดล้อม......เอกลักษณ์  ความสะอาด......  


ข่าวประชาสัมพันธ์